Kylämummi- ja kylävaaritoiminta

Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita aikusia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. He toimivat esim. Mll:n perhekahviloissa ja tapahtumissa. Jos asia kiinnostaa, voit ottaa yhteyttä Sanna Mäkiseen, p. 040 531 7076.

Auran MLL:lla on tällä hetkellä kaksi kylämummia, Tarja ja Tuula, ketkä ovat apuna ja lasten seurana eri MLL:n tapahtumissa. 

Tukioppilastoiminta

Auran MLL koulutti ensimmäiset tukioppilaat Auran Yhtenäiskouluun maaliskuussa 2011. Tukioppilasohjaajana koululla toimii Virpi Hurula
Harrastelentopalloa aikuisille ja nuorille

Kaikentasoiset pelaajat ovat tervetulleita pelaamaan lentopalloa aina torstaisin kl. 19:00 - 21:00 Auran yhtenäiskoulun vanhaan liikuntasaliin.

Hinta per kausi 15 euroa / pelaaja salimaksujen kattamiseksi.

Vetäjänä Seija Koivusaari, p. 0500 - 775 616.
LASTENHOITOTOIMINTA

MLL Lastenhoitotoiminta on lapsiperheille suunnattu palvelumuoto, jota kautta perheet voivat tilata tilapäistä ja lyhytaikaista lastenhoitoapua. Perheet voivat tilata hoitajan suoraan hoitajavälityksestä. 

Tilaa lastenhoitaja netissä elastenhoito.fi
tai puhelimitse 044 077 0873 (arkisin klo 811)


Toiminnan käynnistämisen vaiheet

Laajempi lastenhoitotoiminnan koulutus pidetään syksyllä.
Koulutuksen laajuus on 60h sisältää 36 oppituntia, 9h harjoittelua lapsiperheessä ja 15h kirjallisia tehtäviä.


Koulutukseen voivat osallistua kaikki lastenhoidosta kiinnostuneet, jotka haluavat oppia uutta ja kehittää käytännön työskentelytaitoja. Hyväksytysti suoritettu kurssi ja soveltuvuus lastenhoitotehtäviin antavat mahdollisuudet pyrkiä mukaan MLL:n lastenhoitajatoimintaan. Koulutuksen alaikäraja on 16 vuotta.

MLL:n hoitajana voivat toimia 16–75-vuotiaat henkilöt. Hoitajat valitaan tehtävään haastattelun kautta. Jokaiselta MLL:n hoitajaksi valitulta henkilöltä tarkistetaan rikostaustaote.

Auran kunta on lähtenyt mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin ylläpitämään lastenhoitotoimintaan. Kunta maksaa kunta-avustusta piirille, jolla MLL rekrytoi ja kouluttaa hoitajia, järjestää hoitajille säännöllistä lisäkoulutusta ja ohjausta sekä  ylläpitää hoitajavälitystä ja ohjeistaa perheitä lastenhoitotoimintaan liittyen.

LISÄÄ INFOA TYÖNANTAJANA TOIMISESTA

https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/perheille/lastenhoito/tyonantajana-toimiminen/